clean1Utökat samarbete mellan Tidningen RENT med Facility Nordic och Städbranschen Sverige kring mässverksamhet
 
Mentor Communications, som äger Tidningen RENT med Facility Nordic och Städbranschen Sverige utökar nu sitt samarbete, genom att samverka kring mässor i Sverige.
 
Samarbetet mellan parterna inleddes redan i januari 2016, då Städbranschen Sverige beslutade att förändra upplägget med den tidigare branschtidningen. Därmed blev Tidningen RENT med Facility Nordic, Sveriges enda facktidning för städbranschen och den tidning som Städbranschen Sveriges medlemmar får i brevlådan.
 
Under 2017 arrangeras de två mässorna CLEAN & Facility den 5-6 april på Malmömässan i Malmö och den 26-27 september på ELMIA i Jönköping. Båda mässorna arrangeras av tidningen RENT med Facility Nordic i samarbete med Städbranschen Sverige.
 
Birgitta Tängnander, projektledare för mässorna och Mårten Widborg, Ordförande, förklarar att både Mentor Communications AB och Städbranschen Sverige är väldigt nöjda med överenskommelsen och ser upplägget som en stor framgång för hela branschen!
 
”Vi har lyssnat på branschens önskemål och blir nu en aktör som arrangerar mässor i Sverige. Vi hoppas att branschen tar emot beskedet på samma positiva sätt som vi gör.”
 
För mer information kontakta:

Mårten Widborg
Ordförande Städbranschen Sverige
070-190 79 41, marten.widborg@stadbranschensverige.se
Birgitta Tängnander
Projektledare Mentor Communications/Tidningen RENT
0708-440 870, birgitta.tangnander@mentoronline.se

Inbjudan till samverkan i projekt – Städning av Textila Golv

Projektet Städning av Textila Golv har tillkommit för att lösa problem och underlätta vård av textilgolv framförallt i offentlig miljö.  Syftet är att kunna ge konkret, saklig information till ägare, användare, städare och vårdare, så att golvens funktion förbättras och deras livslängd ökas. Ett första informationstillfälle för
golvtillverkare och maskintillverkare ordnas i Stockholm och Göteborg, den 30 augusti.

Vi erfar att textilgolv i Sverige inte får tillräcklig vård.
Visserligen finns bra metoder för golvvård men i praktiken används de med för låg frekvens. Dåligt vårdade textilgolv har tidigare lett till att golven fått dåligt rykte och förknippats med dålig inomhusmiljö, information till ägare och brukare är bristfällig, vilket leder till dåliga rutiner. Det är dags att styra upp detta, delvis med insipration från USA.

På en marknad där textilgolv är starkt etablerade, USA, finns branschinstitutet Carpet and Rug Institute, CRI. Vi finner ingen motsvarande auktoritet i Sverige och föreslår därför att vi i arbetet för bättre vård av textilgolv använder CRI som kunskapskälla.CRI ger klara rekommendationer om golvvårdande insatser

Dessa rutiner och frekvenser vill vi i projektet diskutera med marknadens aktörer för att få stöd för rekommendationer gällande i Sverige.
Vi vill diskutera med leverantörer av olika system och tjänster hur olika system ska presenteras för marknaden i Sverige. Vi vill även träffa leverantörer av textila mattor, eftersom ni också är en viktig del i hur vi lyckas med helheten Textil/skötsel.

Golv och maskintillverkare inbjuds att delta i samråd om ovanstående och om fortsatt aktivitet i projektet vid något av nedanstående tillfällen:

Stockholm 30  augusti  2016.  Plats: Stockholm Årsta Ostmästargränd 4 (Forbo Flooring),. Deltagande från projektet: Lars Sundström Forbo tel 0705-607936 och Konrad Löwhagen Ångtvättbilen 070-7655713

Göteborg 30 Augusti 2016. Plats: Göteborg Tagenevägen 31  (Kärcher). Deltagande från projektet: Daniel Melin, Kärcher tel: 070-6540025 och Magnus Rönnmark, Magnus Material&Miljö. Tel: 072-2327657
 Anmälan i bägge fall till:  info@stadbranschensverige.se. Välkomna med synpunkter och förslag hälsar
Projektgruppen för Städning av Textilgolv.
Läs mer i bifogad PDF: Öppna här
Blue
Städbranschen Sveriges årsstämma

Städbranschen Sverige höll ordinarie årsstämma i Stockholm den 20 maj. Protokoll från årsmötet kommer inom kort. Här en första presentation av nya namn i styrelsen.
Nya ordinarie styrelseledamöter:
Matthias Lindholm, L&T, Konrad Löwhagen, Ångtvättbilen.

Nya styrelsesuppleanter:
Anestis Chartalidis, Miljöpalatset, Marketta Lundström, Herrljunga kommun och Kenneth Andersson.

 

Städbranschen slår ett slag för integration.
Branschdagarna i Örebro uppmärksammades också på ett välkommet sätt i både radio och TV.

sr_p4_orebro
Lyssna på länken från P4 Örebro


svt_orebro_universitetTitta på länken från SVT, Örebro
Green

Städhandbok Golv och Städteknisk ordlista!
Läs mer och beställ böckerna här.


stadhandbok_15.1
st_ordlista


 
Blue

DET HÄNDER I BRANSCHEN 2015/2016
2016

ISSA/INTERCLEAN
10-13 maj
Amsterdam

 

CLEAN & Facility at your service 2016

Kistamässan i Stockholm 28-29 september 2016

2016 är tionde tillfället som vi arrangerar CLEAN och det fjärde tillfället vi arrangerar Facility at your service – den ledande affärsmässan för Städ- Service- och FM branschen.

Med stor glädje ser vi fram emot att mötas igen på Kistamässan i Stockholm den 28-29 september.
 
Mässan kommer att innehålla:
Green

Teknisk uppdatering

Vi arbetar med en större teknisk uppdatering av vår hemsida. Arbetet innebär att vissa delar och funktioner på sajten inte är i gång på ett tag.

Mycket ska förändras och allt förstås till det bättre. Bland annat snickrar vi på helt ny plattform för nyhetsbrev och medlemskommunikation.
    Hoppas på ert överseende tills allting är klart! För frågor kontakta vårt kansli.
    OBS! att registrering av nya medlemskap tillsvidare görs genom ett mail till kansliet, under adress: info@stadbranschensverige.se
Blue

Kommuniké om Vd uppdrag
Städbranschen Sveriges vd, Jesper Borrfors har beslutat att, under våren 2016 lämna sitt uppdrag.
Läs mer i bilagd kommuniké:

Läs mer
Green

Rent är vår nya mediepartner

Städbranschen Sveriges styrelse har på grund av ekonomiskt tvingande skäl – beslutat lägga ner tidningen Rengöring & Hygien. Det sista numret, nr 6/15 har distribuerats.

Ett varmt tack till Elisabeth Sedig för en enastående fin insats genom åren med produktionen och utgivningen av Rengöring & Hygien

I januari 2016 inleder Städbranschen Sverige ett mediesamarbete med tidskriften Rent och Mentor Communications. Rent och Mentor träder då in i rollen som Städbranschen Sveriges mediepartner. Då bland annat med resultat att tidskriften Rent blir den enda svenska branschtidningen i sitt slag - tillika starkt understödd av föreningen Städbranschen Sverige.
White

Samarbete för rena textilgolv
 
Städbransch och golvbransch ingår – i ett nytt projekt – ett samarbete för rena textilgolv. Målsättningen är att Städbranschens aktörer och kunder ska ha bra information och bra rutiner för hur textilgolv ska städas och underhållas.
 
Textilgolv behöver inte vara svåra eller dyra att sköta, men de sköts inte alltid rätt. I värsta fall sköts de så illa att användare och städare blir missbelåtna med textilgolv i allmänhet. Golven själva tar skada av dålig skötsel. Dit vill vi ingen komma och det är en del av bakgrunden till skapandet av Textilgolvsprojektet. Dessutom har vi inte glömt den misstänksamma attityden från slutet av 1900-talet då textilgolv betraktades som ohälsosamma och misstänktes innebära risk för allergiska problem.
 
Projektet är ett initiativ från Städbranschen Sverige med syfte att främja god och ändamålsenlig skötsel av textilgolv.
Green

Rengöring & Hygien läggs ner

Tidskriften Rengöring & Hygien läggs ner. Städbranschen Sverige inleder mediesamarbete med tidningen Rent och Mentor Communications.

Städbranschen Sveriges styrelse har enhälligt beslutat att lägga ner tidskriften: Rengöring & Hygien. Decembernumret (R &H 6/15) blir tidningens sista utgåva. Ekonomiska orsaker med ett stort underskott i tidningsutgivningen förklarar och motiverar nerläggningen.

Städbranschen Sverige inleder samtidigt ett samarbete med tidskriften Rent och Mentor Communications. Avtalet innebär att Städbranschen Sverige från januari 2016 ger Mentor i uppdrag att ge ut SBS information som del av tidskriften Rent och Facility.
Läs mer i en pdf
Blue

Upphandling av städtjänster
Konkurrensverkets stöd och vägledning inom området städupphandling kan användas som hjälp och faktabas för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för den upphandlande myndigheten. Ledorden är förtroendefullt samarbete, partnerskap och en god affär för båda parter.

Här en direktlänk till Konkurrensverkets sida om upphandling av städtjänster:

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/stadtjanster/
Blue
sommar
En varm och solig sommarhälsning

Städbranschen Sveriges kansli är semesterstängt under juli månad. Välkommen att kontakta oss igen från 1 augusti. Styrelsen och kansliet önskar er alla; medlemmar såväl som våra partners och alla vänner i branschen en fin och vilsam sommar.

Vi läser kontinuerligt av kanslimailen, så skulle det vara något ärende av mer akut karaktär - skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se eller lämna ett meddelande på ordförande Mårten Widborgs telefon: 
070-190 79 41

Några hållpunkter redan nu inför Städbranschen Sveriges aktiviteter och engagemang under den kommande höstterminen:

Anmäl redan nu till höstens branschdagar i Umeå - 31 oktober och 1 november

På Städbranschens Sveriges branschdagar i Umeå 31/10 och 1/11 tar vi en titt i kristallkulan och fokuserar på Innovationer i branschen. Vi blandar minimässa med föreläsningar och workshops.

Ta med din personal och kom för att uppdatera er och nätverka

Saxat ur programmet:
* Lönsam arbetsmiljö för städare, Therese Öhrling universitetslektor Luleå Tekniska universitet,
* Vårdnära service – Vårdens nya servicetjänster,
* Varför textila mattor? Projektgrupp ”Textila mattor” i Städbranschen Sverige redovisar sitt projekt
* De digitala styr- och planeringsverktygens snabba utveckling, vilka innovationer kan vi vänta i framtiden?

Branschdagarna arrangeras på Kulturhuset Väven P5 i Umeå.

Priser:
Konferenspaket 1: 2 850 kr (2 300 kr för medlemmar i SBS). Inkluderar konferens, kaffe, lunch och middag
Konferens paket 2: 2 300 kr (1 800 kr för medlemmar i SBS). Inkluderar konferens, kaffe och lunch.

LÄS MER OCH HÄMTA PROGRAM PÅ HEMSIDAN www.stadbranschensverige.se

Eller anmäl dig redan nu med ett mail till:
info@stadbranschensverige.se

Utvidgat samarbete med Mentor och RENT

Utökat samarbete mellan Tidningen RENT med Facility Nordic och Städbranschen Sverige kring mässverksamhet

Mentor Communications, som äger Tidningen RENT med Facility Nordic och Städbranschen Sverige utökar nu sitt samarbete, genom att samverka kring mässor i Sverige.

Samarbetet mellan parterna inleddes redan i januari 2016, då Städbranschen Sverige beslutade att förändra upplägget med den tidigare branschtidningen. Därmed blev Tidningen RENT med Facility Nordic, Sveriges enda facktidning för städbranschen och den tidning som Städbranschen Sveriges medlemmar får i brevlådan.

Under 2017 arrangeras de två mässorna CLEAN & Facility den 5-6 april på Malmömässan i Malmö och den 26-27 september på ELMIA i Jönköping. Båda mässorna arrangeras av tidningen RENT med Facility Nordic i samarbete med Städbranschen Sverige.

Nu närmast följer CLEAN & Facility i Stockholm - Kistamässan - den 28-29 september

Branschens största mässa för i år. Mässan riktar sig till dig som arbetar med och/eller upphandlar städ-, service- och facilitytjänster. 2016 är tionde gången som CLEAN & Facility at your Service arrangeras – ledande affärsmässa för städ-, service- och FM-branschen.

Städbranschen Sverige finns på plats, representerad med egen monter.BRANSCHDAGAR I UMEÅ
31/10 OCH 1/11 2016

kristallkula3
Ett visionärt perspektiv, en ”titt i kristallkulan” angående trender och innovationer som kommer att påverka, förändra och utveckla städ- och servicebranschen. Läs mer och hämta program
Dra nytta av ditt medlemskap
i Städbranschen Sverige

 
Städbranschen Sveriges styrelse arbetar med att ta fram olika rabatt och förmånsavtal som främjar medlemmarnas intressen. Tre helt nya förmånspaket är klara att utnyttja:
Rabattavtal med OKQ8, Nordbro jurister och Visma. Ett fjärde rabattavtal med en större bilfabrikant lanseras inom kort. Här en presentation av hittillstecknade förmånsavtal. 

Läs mer om förmånspaketet
loggor
kamp_litt

Bli medlem i Städbranschen Sverige under vår kampanj och dra fördel av de förmånliga medlemspriserna!
    För att bli medlem skicka din anmälan i ett mail till: info@stadbranschensverige.se. Läs, under fliken Därför medlem om förmåner för de olika medlemskapen.
    Litteraturen beställer du i ”BUTIK” på hemsidan!
(Du som inte vill bli medlem kan givetvis köpa litteraturen till rabatterat icke-medlemspris) Läs mer här!
STÄDBRANSCHEN SVERIGE VÄLKOMNAR ALLA SINA MEDLEMMAR TILL ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte i föreningen Städbranschen Sverige 2016 äger rum Fredag 20 maj, årsmötet hålls i Stockholm i möteslokal inom Globen Arena. Läs mer här!
Li_Jansson
Li Jansson, Almegas arbetsmarknadsekonom

Fler och fler jobb kräver högskoleutbildning, men hälften av alla som flyr eller invandrar till Sverige har inte mer än grundskola. Hela tjänstesektorn och inte minst städbranschen är guld värd för många nyanlända med utomeuropeiska rötter.
Läs hela artikeln!
Städbranschen Sverige 2016!
Till alla medlemmar och hela Städbranschen Sverige: Jag, Kansliet och Styrelsen önskar er välkomna till ett nytt verksamhetsår!

Jag vill också tacka alla våra medlemmar för ert engagemang i vår viktiga bransch. Under 2015 har vi från Städbranschen Sverige testat olika modeller och löpande analyserat våra medlemmars behov och branschens förändringar.
    Med insikt och genomtänkt ansvar, och efter att ha lyssnat på era synpunkter har vi tagit åtskilliga steg mot en tydligare förändring! Nu och framöver kommer vi att befästa och utveckla rollen som våra medlemmars naturliga kompetensorgan. Bland annat med ett forum dit ni som medlem kan vända er för att få svar på vardagliga små eller stora frågor, (Fråga Experten).
    Vi kommer också – utöver arbetet med de större branschfrågorna – skapa tydligare medlemsnytta genom ett knippe förmånliga medlemserbjudanden. Avtal med koppling till olika områden för er dagliga verksamhet. Förändringar som gör att själva grundvalen för ett medlemskap blir yttermera tydliggjord.
    Vi har också från 2016 en gemensam tidning för hela branschen (Rent) – där första utgåvan ges ut i mars 2016, missa inte den!
    Flera andra utvecklingssteg och arrangemang väntar under 2016 och sedan framöver. Och vi hoppas på ett fortsatt starkt engagemang från våra medlemmar, liksom vi lyssnar på era önskningar. Det är vi tillsammans som kan göra skillnad!
    Hälsningar
Mårten Widborg, Ordförande
miljo_2
Kärcher satsar på att klimatkompensera energianvändningen vid körning av nya Kärchermaskiner. Det innebär att man satsar på vindkraft i känsliga områden i världen där koleldade kraftverk är den alternativa energileverantören.

Städbranschen Sverige har som en viktig punkt i sitt verksamhets­program att uppmärksamma och uppmuntra medlemmarnas arbete för miljömässigt ansvarsfull städning. Här gör vi en kort rapsodi av miljöinriktade aktivi­teter hos några aktörer.

Det är viktigt att påpeka att vi bara valt ett fåtal medlemmar, som får representera olika områden av branschen. Dessutom presenteras bara ett exempel från varje företag trots att alla har många miljö­befrämjande aktiviteter och projekt. Att ge hela bilden av branschens omfattande miljöaktiviteter skulle bli orimligt omfattande.
Läs hela artikeln
helsingborg2
Aziza Bajramovik trivs med sitt arbete och tycker det är viktigt att man både är noggrann och städar när man ser att det behövs.

Städrutiner och behovet av fler städinsatser för att bland annat undvika smittspridning står ständigt i fokus på ett sjukhus. Revisorerna i Region Skåne har låtit granska arbetet kring vårdhygien och har synpunkter på både städning och standard. På Helsingborgs lasarett arbetar lokalvårdarna proaktivt och utvecklar hela tiden sina arbets­metoder, för att bidra till en god och säker patientvård. Läs hela artikeln
Nytt svartjobbs-upplägg i städbranschen avslöjat

Skatte
verket har det senaste året gjort en specialgranskning av städbranschen. I kontrollen – som inkluderade ett 50-tal städföretag - avslöjas ett nytt upplägg för att förvandla vita pengar till svarta löner.
Anställda
i spia_bergman2tark beroendeställning har jobbat mot låga, svarta löner. Företagen har istället redovisat och betalat skatter för andra personer och för färre timmar. Med den vita fasaden är fusket svårt att upptäcka vid ytlig kontroll. Läs hela artikeln

– Städbranschen är en bransch där det tyvärr förekommer fusk och felaktigheter, vilket är ett konkurrensproblem för
alla seriösa företag, säger Pia Bergman, Skatteverkets rikssamordnare mot grov ekonomisk brottslighet.
Foto: Jeanette Andersson

En ren succé för Elmia Städ

arets_stadare
En extra krydda på Elmia Städ: Finalen i Årets Städare. På bilden från vänster: Åsa Behrman Systembolaget, som på mållinjen tog hem segrarttiteln som Årets Städare 2015  sedan Urban Rundblom, andra pris och Nadja Nyman tredje pris, bägge från Samhall. Längst till höger Helen-Warg-Friberg och Carina Boman Helgesson i Städbranschen Sveriges styrelse.

Nya produkter, bättre arbetsmetoder och en ren vit bransch var några av de många områden som Städbranschen Sverige hade i fokus under tre intensiva mässdagar i Jönköping.
   Tredje upplagan av Elmia Städ befäste återigen att den växande branschen för rengöring och hygien har en självklar mötesplats.
Läs hela artikeln

Städhandbok Golv i ny utgåva
stadhandbok_uppslag_15
Den praktiska Städhandbok Golv, bra att ha med sig ut på jobb, kommer nu i ny reviderad utgåva. Här finns alla viktiga fakta om golvmaterial och golvvård, överskådligt och lättillgängligt presenterat. Läs mer
mertextil

I mitten av 1970-talet bröt den svenska textilgolvsmarknaden ihop på grund av allergidebatten. Men de senaste fem – tio åren har marknaden börjat återhämta sig. Inte till 1970-­talets nivåer, men ändock. Det läggs textilgolv i stora mängder i offent­liga lokaler.

Läs hela artikeln från Rengöring & Hygien nr 3-15
Konkurrensverket

toppbild_stad1.jpg
 

Upphandling av städtjänster

Den städning som utförs i offentliga miljöer är långt ifrån enkel att hantera. Det ställer höga krav på den upphandlande myndigheten som ska genomföra en upphandling av städtjänster. Det kräver kräver god kunskap om verksamheten, logistik, ledarskap, kommunikation, teknisk kompetens och problemlösning.
Läs mer

Skärmbild (268)_snip
Stöd i upphandling av städtjänster

Alla upphandlande myndigheter har behov av städtjänster, och nästan alla upphandlar städtjänster. Området präglas av stark prispress och i branschen finns ett stort antal oseriösa företagare. För att underlätta för upphandlande myndigheter att upphandla städtjänster tar Konkurrensverket nu fram stödmaterial som lanseras i februari.
Läs mer

Skitiga skolor är dåliga skolor.


skoltoalett
Dåligt underhållna och orena miljöer är osanitära och skapar en usel arbetsmiljö. Dessutom visar forskning i den ledande vetenskapliga tidskriften Science att rena miljöer har en social dimension. Om vi vistas i en stökig miljö beter vi oss också stökigt. Därför är det synd att 96 procent av den offentliga städuppdragen går till lägsta pris utan hänsyn till kvalitet.
Läs mer

Värdepapper_480x180


Rent och fräscht!
Ett häfte fullt med smarta tips till bygg, fastighetsbolag och arkitekter om städning, lokaler, tid, pengar, miljö och människor.

Läs mer här.
Folkhälsomyndigheten
Nya allmänna råd om städning i skola och förskola.
Läs mer.
SVERIGES RENASTE SKOLA?
I den nybyggda skolan Alpha i Nyköping har man en exceptionellt väl utformad entré med markvärme, avskrapningsmatta, uppsugningsmatta och särskilda sko- och klädskåp för elever, lärare och besökare.
   – Med en sådan entré och bra planering totalt har den här skolan förutsättningar att bli Sveriges renaste, säger Pernilla Åhgren från MIAB som är ansvarig för städningen av skolan.
Läs hela artikeln
ari_h2Letar med ljus
och lykta efter

RIMLIG
SKOLSTÄDNING


– Städning är en relativt sett låg kostnad för kommun­erna så det borde inte vara lönt att jaga den billig­aste skolstädningen, säger Ari Kouvonen, bransch­analy­tiker på Almega Service­entreprenör­erna.
    De uppmärksammade den usla städningen i skolorna genom att skicka ut doftljus som luktade unken skol­toalett till kommunalråd i 130 kommuner i hela landet. Nu hoppas Ari Kouvonen att kommunerna tar lärdom och ser över städ­ningen i de kommunala skolorna. Läs hela artikeln

Städbranschen i media

02 juli 2016
Den 30 juni tog regeringen beslut om ett tydligare strategiskt perspektiv på hur staten ska anv.....
28 juni 2016
Sommaren har för länge sedan gjort sitt intåg och nu tar Cleannet ledigt fram till augusti. Jag.....
28 juni 2016
Passa på att redan nu planera in ett besök på mässan CLEAN & Facility den 28-29 september. .....
28 juni 2016
De sex statliga verken i Norrköping, har tecknat nytt avtal med Papyrus Supplies för inköp av .....
27 juni 2016
Håbo kommun har under våren genomfört ett lyckat pilotprojekt med kemikaliefri städning. En av .....
23 juni 2016
Nästa år ersätts Elmia Städ av Clean & Facility-mässorna. Det är resultatet av en överensko.....
21 juni 2016
Uppsala kommun inleder ett pilotprojekt för att minska myglet i städbranschen. Projektet går do.....
17 juni 2016
Inspiras dotterbolag Västmanlands Städ- och Flyttjänst ska från och med den 1 september städa D.....
billiga air max 90 herr rea, nike air max rosa vita,billiga nike air max 90 gs white,nike air max 90 white dam billiga, nike air max 90 hyperfuse premium,nike air max 95 zebra,nike air max omdöme